Ik zoek hulp

Algemeen

Ieder van onze specialisten zet zich graag in voor jou. Iedere professional is bevoegd om uitvoering te geven aan zijn of haar specialisme. Met andere woorden de professional heeft de juiste opleiding, de diploma’s of certificaten en is ingeschreven bij een beroepsorganisaties of kwaliteitsregister. Wij bieden zogenaamde ‘ambulante hulpverlening’. Dat wil zeggen dat de hulp bij jou thuis wordt geboden of op een locatie elders. 

Onze inzet is gericht op jeugdigen en hun gezinnen, individuele begeleiding, maar het kan ook gericht zijn op begeleiding van een (gebroken) gezin in een echtscheidingssituatie. Ook trainingen behoren tot het aanbod. Mocht het aanbod wat jij zoekt er niet bij staan, neem dan contact op info@koelenco.nl  dan onderzoeken wij de mogelijkheden.

Leden van Koel & Co
Voor hulp klik hier

Matching

Wij vinden het belangrijk dat je zelf de zorgprofessional kunt kiezen. Je kunt dat doen als ouder/verzorger, maar ook als jeugdige. Uiteraard kun je ook als verwijzer een keuze maken. Je kunt hiervoor klikken op ‘ik zoek hulp’.
In 3 stappen kom je bij de profielen van de zorgprofessionals die op dat moment beschikbaar zijn. Je kunt de profielen lezen en 1 of 2 professionals kiezen waarmee je een ‘matchingsgesprek’ kunt voeren. Dat betekent dat je een gesprek hebt met deze persoon om samen te ontdekken of jullie goed kunnen gaan samenwerken. Uit onderzoek blijkt ook dat een dergelijk contact en het zelf kunnen kiezen van de professional belangrijk is in de samenwerking. Om op dit deel van de website te komen klik hier.

Zorgaanbod

klik hier om te zien welke hulp er door Koel&Co geboden wordt. Mocht jou specialisme er niet bij staan en je wilt je aansluiten laat dit dan weten. We voegen diensten toe zodat ook jij jezelf in de kijker kunt spelen.