Ik zoek hulp

Zorgcoöperatie

Een coöperatie is een rechtsvorm die bestaat uit ‘leden’ die met elkaar eigenaar zijn. Dat betekent dat deze organisatie vormgegeven wordt door ZZP’ers. Zij stellen als hoogste orgaan van de organisatie met elkaar een bestuur aan en onafhankelijke toezichthouders, de Raad van Commissarissen. De coöperatie zorgt ervoor dat zij namens de leden contracten sluit met de gemeenten. Zo hoeven de gemeenten niet met al die ZZP’ers individueel contracten te sluiten, maar alleen met Koel&Co.
En al die ZZP’ers hoeven niet op zoek te gaan naar klanten, bij wijkteams hun aanbod bekend te maken, verbinding te maken met alle gemeenten voor administratieve en financiële zaken, etc. Dat doet Koel&Co.

Om te vergelijken: Boer Jan doet niet rechtstreeks zaken met Albert Heijn, Deen, Jumbo, Deka, etc. om zijn melk aan te bieden. Hij is lid van coöperatie Campina. Deze doet zaken met de supermarkten. Van de andere kant zijn al die supermarkten blij dat zij met 1 organisatie zaken doen en niet met al die boeren individuele contracten hoeven af te sluiten.

Bestuur/oprichters

Jacqueline Koel (Founder/oprichter)

Ik ben de motor achter Koel&Co met een mooi woord ‘founder’. Naast dat ik (schoon)moeder ben van een groot gezin en pleegmoeder ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de brede jeugdhulp. Na jarenlang te hebben gewerkt met jeugdigen en hun gezinnen heb ik ook ruime ervaring opgedaan in het managen en vooral innoveren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. De zorgprofessionals en de jeugdigen met hun gezinnen daar gaat het mij om. Van de professionals hoor ik steeds weer dat hun hart ligt bij het werken met de jongeren en de gezinnen en niet bij het administratieve gedoe. De jeugdigen en de gezinnen vertellen mij dat zij het zat zijn om zo lang te moeten wachten, om de regie volkomen kwijt te zijn en maar lijdelijk af te moeten wachten wanneer er iemand komt. Bovendien leerde ik in de samenwerking met gemeenten (de opdrachtgevers en financierders van de jeugdhulp) dat zij graag met zelfstandigen werken omdat die flexibel zijn, maatwerk leveren, gepassioneerd en de juiste kennis hebben van het sociale netwerk binnen de gemeentegrenzen. Tegelijkertijd vinden ze het ook moeilijk om met deze een-pitters te werken daar waar het gaat om kwaliteit, continuïteit, de administratieve verantwoording, etc. Samen met Wilfred Vos heb ik, nadat ik me stevig georiënteerd had in alle aspecten van een coöperatie voor zelfstandig ondernemers (fiscaal, juridisch, inhoudelijk, etc.) in 2017 de zorgcoöperatie Koel&Co opgericht. Koel&Co is het antwoord op de vragen van de 3 spelers (professional, jeugdige/gezin en gemeente). Ik krijg zoveel energie van het innoveren op deze manier in de jeugdhulp! Ik hoop van harte dat het ook jou een stap verder brengt!

Jacqueline Koel

Wilfred Vos (Mede-oprichter)

‘Het gaat om mensen’. Met dit uitgangspunt zet Wilfred Vos zich in voor de bedrijfsvoering van Koel&Co. Ook in het (financieel)management moeten we dit voor ogen houden is zijn stelling. Wilfred is medeoprichter van Koel&Co en bedrijfsvoerder.
Met zijn passie voor het vak en hart voor mensen, geeft hij aan dat de sleutel tot succes voornamelijk draait om verbinding. Het gaat om de mensen; goede zorg staat voorop en dat begint bij de zorg voor de professional. Koel&Co maakt goede samenwerking tussen professionals mogelijk en neemt veel administratieve lasten en ‘gedoe’ weg. Wij zorgen voor de juiste verbinding zodat de professional kan doen waar hij goed in is.
Naast zijn werk voor Koel&Co heeft Wilfred zijn eigen financieel advies- en servicebureau en was hij onder andere werkzaam bij het Leger des Heils. Belangrijk in zijn leven is zijn vrouw en hun drie kinderen. Hij gunt iedereen liefde en geluk in het leven en draagt hier, samen met zijn gezin, graag aan bij.

wilfred

Roos Hamilton (Bestuursvoorzitter)

Deel uitmaken van een coöperatie past bij mij. Gezamenlijkheid, zonder hiërarchie, ieder verantwoordelijk voor zichzelf maar ook voor elkaar. Elkaar ondersteunen waar mogelijk, kennis en ervaring delen. Ik heb vanaf het begin Jacqueline met grote inzet en enthousiasme de coöperatie zien opbouwen. Dit enthousiasme was dermate aanstekelijk dat ik besloot aan te sluiten als zzp-er. Want zzp-er, dat ben ik ook, gestart als jongerenwerker en doorgegroeid naar jeugdzorg-professional bij een grote jeugdzorg organisatie in Noord-Holland. Binnen deze jeugdzorg-organisatie heb ik nog een aantal jaren gewerkt bij de ondersteunende diensten zoals ict, pr en communicatie. Uiteindelijk besloot ik terug te keren naar het jeugdzorg-werk, daar ligt toch mijn hart. Nu niet meer in dienst bij een grote organisatie maar als zzp-er: eigen regie en verantwoordelijkheid.
Als zzp-er heb je meer vrijheid, minder organisatie druk én verantwoordelijkheid voor de administratie, de financiën, afspraken met gemeenten en dergelijke. De plannen en ideeën van Jacqueline omtrent de coöperatie volgend werd mij meer en meer duidelijk dat de coöperatie juist in die lastigere zaken ondersteuning wilde gaan bieden. Ik was dan ook van harte bereid om mee te denken en ontwikkelen. Toen een nieuw bestuur werd gezocht hoefde ik niet lang na te denken. Die uitdaging wil ik graag aangaan. Opbouwen met elkaar en voor elkaar.

Garon Phelipa (Penningmeester)

Steeds meer jeugdprofessionals worden zzp'ers. Niet alleen voor de vrijheid die erbij komt kijken, maar voor de eigen visie en manier van werken die zij hebben ontwikkeld in hun carrière. Nadeel van zzp'er zijn is dat het je allemaal heel moeilijk gemaakt wordt door alle regels en wetgeving. Jacqueline Koel kwam met het idee om de coöperatie Koel&Co op te richten om de zzp'ers hierin te ondersteunen. Waar de coöperatie ook voor staat is het zo snel mogelijk bieden van hulp aan cliënten. Maar wat er in mijn ogen het allermooiste is aan de coöperatie, is dat je als zzp'er alsnog ergens bij hoort en samen werkt met andere professionals met ook een eigen visie en manier van werken. Zo versterken wij elkaar binnen Koel&Co. Naast bestuurslid en penningmeester van Koel&Co begeleid ik ook gezinnen en jeugd/jongeren als ambulante begeleider. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van Phelipa & Peters, een trainingsbureau voor onderwijs- en jeugdprofessionals dat begin 2019 van start zal gaan.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de coöperatie. Zij zijn onafhankelijk. Naast de rol als toezichthouder adviseert de Raad het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.
Dhr. Hero Veger is vanaf 1 augustus 2018 Commissaris van de zorgcoöperatie.

Algemene Ledenveradering

Het hoogste orgaan van Koel&Co is de algemene ledenvergadering. Eigenlijk kun je zeggen dat ieder lid mede-eigenaar is. Ieder lid heeft één stem. De algemene ledenvergadering wordt minimaal 2 x per jaar gehouden. Als er leden vinden dat er een extra vergadering gehouden moet worden, dan kan het initiatief ook van de leden uit komen.

Bijeenkomsten

Naast de algemene ledenvergadering worden er jaarlijks zo’n 4 bijeenkomsten gehouden. Tijdens en waar ook niet-leden welkom zijn om kennis te maken met de coöperatie, worden er meestal 4 workshops gegeven met interessante thema’s. We zorgen er op deze manier voor dat (inhoudelijke) informatie, kennis van individuele leden, maar ook belangrijke zaken die bijvoorbeeld de inspectie of de jeugdwet van ons als professionals vereisen onder de aandacht worden gebracht.

presentatie 25 april 2017

Toekomst

We staan als zorgcoöperatie open voor nieuwe ontwikkelingen. We innoveren nieuwe diensten al dan niet op verzoek van gemeenten. Wij zijn immers een verzameling van ondernemers met een grote deskundigheid in de zorg aan jeugd en gezinnen. Door onze zelfstandigheid hebben wij van niemand ‘toestemming’ nodig of hoeven we geen ‘project’ op te tuigen om nieuw aanbod te ontwikkelen. Voor vragen of ideeën hierover neem gerust me ons contact op.
We willen de coöperatie Koel&Co uitbreiden over meerdere provincies zodat we hier ook kunnen samenwerken t.b.v. de inzet bij de gemeenten, maar ook als onderaannemer van de organisaties voor jeugdhulp. Dit alles met als doel dat de klant of de burger zo snel als mogelijk de hulp krijgt die nodig is en dat de ZZP’er zich kan richten op het inzetten van kwaliteit en deskundigheid aan de jeugdigen en hun gezinnen en zo ontzorgt worden w.b. de administratie.
Dit betekent dat geïnteresseerden van harte uitgenodigd worden om contact op te nemen.